Entendre el procés de DGP

El DGP requereix que la parella es sotmeti a un tractament de fecundació in vitro (FIV). Això suposa un tractament hormonal que permet l'obtenció de diversos oòcits de la dona. Els oòcits són llavors inseminats amb l'esperma de la parella, i els embrions resultants es mantenen en cultiu en un incubador.

Per realitzar l'anàlisi genètica cal obtenir una mostra de l'embrió (biòpsia embrionària). Aquest procés pot realitzar-se en diferents moments del desenvolupament embrionari. Si es determina que la mostra no està afectada de la malaltia o de qualsevol anomalia cromosòmica, llavors l'embrió del que es va obtenir tampoc ho estarà. Els embrions que es diagnostiquen com no afectats o cromosòmicament normals poden transferir a l'úter.