Quan es fa el dgp?

EN QUIN MOMENT ES POT DU A TERME EL DIAGNÒSTIC GENÈTIC PREIMPLANTACIONAL?

El DGP es pot realitzar sobre l'oòcit o en diferents estadis del desenvolupament embrionari preimplantacional. Per a això cal, en primer lloc, biopsiar-lo.

Biòpsia de corpuscle polar.

L'oòcit madur, un cop fecundat, produeix dues petites cèl·lules anomenades corpuscles polars que degeneren després de la fecundació. El contingut cromosòmic d'aquestes cèl·lules, ens permet inferir el contingut cromosòmic del zigot.

Per fer un diagnòstic sobre els corpuscles polars cal fer un orifici a la coberta que envolta l'oòcit (la zona pel·lúcida) i aspirar els corpuscles amb una pipeta. Aquests són llavors analitzats mentre el zigot es manté a l'incubador.

Analitzant els corpuscles polars només s'obté informació de la contribució genètica de la dona. No es detectaran, per tant, les anomalies cromosòmiques paternes ni aquelles que es poden originar després de la fecundació.

Biòpsia de blastòmers.

Consisteix a extreure un blastòmer (una de les cèl·lules que formen l'embrió) a través d'un orifici practicat a la zona pel·lúcida. Aquest procediment es porta a terme en el tercer dia de desenvolupament embrionari, quan els embrions tenen entre 6-10 cèl·lules. Durant l'anàlisi del blastòmer, l'embrió es manté en cultiu en un incubador

Biòpsia de trofoectoderm.

Els embrions humans arriben, després de cinc dies de cultiu, a un estadi anomenat blastocist. En aquest estadi l'embrió ha diferenciat diferents teixits. Bàsicament podríem diferenciar la massa cel·lular interna que donarà lloc al fetus pròpiament dit i el trofoectoderm, a partir del qual es formaran les membranes extraembrionàries.

La biòpsia de blastocist consisteix a extreure una mostra del trofoectoderm a partir de la qual es realitzarà l'anàlisi genètica, durant la qual, el blastocist es manté en cultiu en un incubador.