Experiència

Reprogenetics du realitzant diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) des de 1991, essent els primers a desenvolupar proves de DGP per a l'anàlisi d'aneuploïdies i de translocacions. Més de 25000 cicles realitzats ens avalen (desembre de 2012).

Reprogenetics està a l'avantguarda de la investigació en DGP des de l'inici d'aquestes tècniques, contribuint en la majoria de les tecnologies que actualment s'utilitzen en els laboratoris de DGP. Més de 300 articles d'investigació sobre DGP han estat publicats pels integrants de Reprogenetics.

Reprogenetics ha mantingut la menor taxa d'error en l'avaluació de cèl·lules individuals. Això ha estat possible gràcies a les millores constants dels laboratoris de citogenètica, l'optimització de la biòpsia de l'embrió i els mètodes de fixació, així com als esforços d'investigació continus de Reprogenetics per millorar l'avaluació genètica. Reprogenetics dedica gairebé una quarta part dels seus ingressos en investigació relacionada amb el desenvolupament de noves tecnologies i en millorar les existents.