Patrons d'herència

Hi ha diferents patrons d'herència.

Herència autosòmica recessiva: cal que les DUES còpies del gen, en un cromosoma autosòmic, estiguin mutades per a què es manifesti la malaltia (25% de la descendència afecta)

Herència autosòmica dominant: només cal que UNA de les còpies del gen, en un cromosoma autosòmic, estigui mutada per a què es manifesti la malaltia (50% de la descendència afecta)

Herència recessiva lligada al sexe: el gen mutat es troba en un dels cromosomes sexuals (25% de la descendència o 50% de la descendència masculina en el cas que estigui lligada al cromosoma X; 50% de la descendència, tots els homes, en el cas que estigui lligada al cromosoma

Y)

Herència dominant lligada al sexe: el gen mutat es troba en un dels cromosomes sexuals (50% de la descendència afecta)