Què són els cromosomes?

Els cromosomes són estructures en forma de bastonet / cordill que es troben en el nucli de la cèl·lula. Els cromosomes contenen gens formats per DNA. Així doncs, la nostra informació hereditària es troba localitzada en els cromosomes. Les cèl·lules humanes normals (embrions, fetus, nens o adults) contenen 46 cromosomes o 23 parells de cromosomes. Rebem 23 cromosomes de cada progenitor a través de les seves cèl·lules germinals (espermatozoides o oòcits).

Els primers 22 parells de cromosomes són els mateixos en les dones i els homes i estan ordenats de major a menor del 1 al 22. La parella 23 determina el sexe. Les dones tenen dos cromosomes X, mentre que els homes tenen un X i un Y. D'aquesta manera, les dones només poden donar a la descendència un cromosoma X en l'oòcit. Els homes poden donar a través de l'espermatozoide el cromosoma X o bé el cromosoma Y, determinant el sexe de la seva descendència.