Formació

Tècnica: Reprogenetics posa al seu servei personal altament qualificat, oferint-li un entrenament en biòpsia embrionària i preparació/fixació en el seu propi laboratori, sense molèsties, sense desplaçaments, amb el seu propi utillatge, o bé a les nostres dependències, vostè tria.

Científica: Reprogenetics Spain facilita material de divulgació als centres de FIV.