Screening Prenatal No Invasiu

Es tracta d'una anàlisi de laboratori que permet estimar, a partir de sang materna, el risc d'existència d'una anomalia en els cromosomes 13, 18, 21, X o I en el fetus. Per això s'analitza l'ADN fetal lliure que es troba en el plasma matern mitjançant tecnologies de seqüenciació massiva (NGS) i eines bioinformàtiques d'última generació.

Si desitja més informació faci clic aquí.