Test de Restes Avortives

S'estima que entre un 10-15% dels embarassos clínicament reconeguts acaben en un avortament espontani, percentatge que augmenta amb l'edat materna. Els estudis indiquen que fins a un 50% dels casos d'avortaments de primer trimestre són causats per anomalies cromosòmiques. L'anàlisi genètica del producte de concepció (PC) és de gran importància per determinar la causa de l'avortament, oferir l'assessorament genètic adequat i la planificació de futurs embarassos.

Fins ara, l'anàlisi dels PC es realitzava mitjançant citogenètica convencional (cariotip) però aquest mètode necessita de cèl·lules vives, per la qual cosa fins a un 40% dels casos no és possible la seva realització.

L'anàlisi combinada d'ADN matern i fetal mitjançant QF-PCR permet determinar contaminació materna i l'existència de poliploïdies, mentre que l'aCGH permet eliminar els problemes de baixa resolució i no creixement als que no escapa la citogenètica convencional. Aquesta combinació suposa un clar avenç en l'anàlisi dels PC.

Si desitja més informació, faci clic aquí.