Tests disponibles

A) DGP de Aneuploïdies:
A.1) Test microxips aCGH 24 cromosomes
A.2) Test microxips aCGH 24 cromosomes amb transferència diferida

B) DGP de Reorganitzacions Cromosòmiques Estructurals i Aneuploïdies:
B.1) Test microxips aCGH 24 cromosomes per anàlisi de Translocacions robertsonianes
B.2) Test microxips aCGH 24 cromosomes per anàlisi de Translocacions robertsonianes amb transferència diferida
B.3) Test microxips aCGH 24 cromosomes per anàlisi de Reorganitzacions Cromosòmiques (no robertsonianes) Estructurals

C) DGP de malalties monogèniques:
C.1) Qualsevol malaltia monogènica de la qual es disposi de la mutació causant o sigui possible el seu seguiment mitjançant estudi familiar
C.2) Qualsevol malaltia monogènica de la qual es disposi de la mutació causant o sigui possible el seu seguiment mitjançant estudi familiar juntament amb l'anàlisi d'aneuploïdies (aCGH)

D) Quantificació de mtDNA en Embrions euploides

E) DGP mitjançant Karyomapping:
E.1) DGP de malalties monogèniques i aneuploïdies mitjançant Karyomapping
E.2) DGP de reorganitzacions cromosòmiques i aneuploïdies mitjançant Karyomapping

F) DGP mitjançant Seqüenciació Massiva (NGS)

G) Diagnòstic Genètic en Espermatozoides (DGE):
G.1) Anàlisi d'aneuploïdies en mostres de semen:

i) Test de 3 cromosomes (XY21)
ii) Test de 5 cromosomes (XY131821)
iii) Test de 7 cromosomes (XY1316182122)
iv) Test de 9 cromosomes (XY13151617182122)

G.2) Anàlisi de segregació en homes portadors d'anoamlies cromosòmiques

H) Altres Serveis:
H.1) Assessorament Genètic Reproductiu
H.2) Biòpsia (PB, D3, Blastocist) i processament de la biòpsia en el seu centre de FIV (Microxips aCGH, monogèniques, ...)
H.3) Serveis de Citogenètica
H.4) Serveis de Diagnòstic Molecular:


i) Diagnòstic de portadors
ii) Screening de mutació familiar
iii) Estudi de trombofílies: perfil complet (mutació G1691A Factor V de Leiden, mutació G20210A Factor II protrombina, mutació C46T Factor XII, mutacions A1298C i C677T Gen MTHFR)
iv) Diagnòstic de portadors de Fibrosi Quística (detecció de 50 mutacions en el gen CFTR)
v) Diagnòstic de portadors d'Atròfia Muscular Espinal (AME)
vi) Diagnòstic de portadors de X-Fràgil
vii) Diagnòstic de portadors de ß-talassèmia
viii) Carrier Map Test ™ (recombine ®)
ix) Estudi de microdelecions en el cromosoma Y


H.5) Diagnòstic Prenatal:


i) Diagnòstic prenatal NO INVASIU
ii) Diagnòstic prenatal mitjançant arrays
iii) Diagnòstic Prenatal de malalties monogèniques


H.6) Diagnòstic de Productes de la Concepció
H.7) Formació:


i) Tècnica: Reprogenetics posa al seu servei personal altament qualificat, oferint-li un entrenament en biòpsia embrionària i preparació cel·lular en el seu propi laboratori, sense molèsties, sense desplaçaments, amb el seu propi utillatge, o bé a les nostres dependències, vostè tria
ii) Científica: Reprogenetics Spain facilita material de divulgació als centres de FIV